Кои сме ние?

Сдружение РОД

Какви са целите на

сдружение "РОД"?

Сдружение „РОД“ възникна от естествения стремеж на българските родители да създаваме и отглеждаме своите деца, без намеса в личния ни и семеен живот. В обстановката на налагане на чужди обществени модели, антисимейно законотворчество и противоестествени, неолиберални идеологии обикновенни родители и експерти създадохме истинско, гражданско сдружение, мотивирано от отстояването на изконни права и ценности.

Мисията на РОД е да бъдем конструктивен фактор в обществото за насърчаване и отстояване на политики, утвърждаващи достойнството и свободата на личността, брака между един мъж и една жена, правото на децата да бъдат отгледани в своята естествена среда - своите семейства. Обявяваме се против отнемането на конституционните права и отговорности на родителите да отглеждат и възпитават своите деца, както и възможността да се ползват от безвъзмездна държавна подкрепа, против игнорирането на отговорността на държавата да предоставя закрила на семейството, майчинството и децата.

 Задачи които си поставихме

Една от първите задачи, които си поставихме е недопускане на противоконституционни и силно лобистки закони, като ЗСУ(Закона за социалните услуги) в правния български мир.


Обединени от борбата срещу неолибералната идеология, чиято законова реализация е не само ЗСУ, но и Закона за Закрила на Детето, ЗДН, както и други социални закони, заставаме твърдо зад отмяната на "Закона за социалните услуги", както и настояваме за пълна ревизия на цялото социално законодателство, в подкрепа на уязвимите групи, децата с увреждания, възрастните хора извън трудоспособна възраст и хората в неравностойно положение.


Присъединете се към нас – Сдружение "РОД"

В сдружение РОД активно сътрудничим и споделяме опит с местни, европейски и международни организации, посветили се на борбата за същата кауза – опазването на традиционното семейство и бъдещето на децата ни! Предлагаме открит, равнопоставен диалог и съвместна дейност в името на споделени цели.

Социалните мрежи

Може да ни откриете в социалните мрежи и да намерите последните новини за нас на следните адреси

Каналът ни в Телеграм. 

shorturl.at/huxBN

Там ще получите известия за събития организирани от сдружение РОД.

Фейсбук групата ни Сдружение РОД
fb.com/groups/rod.bulgaria/


YouTube канала на Сдружение РОД

shorturl.at/fPW68


Copyright © rod-bg.com 2020

bg_BGБългарски
en_USEnglish bg_BGБългарски