Статии

Правно становище по к.д. № 3/2020 г. от адв. д-р Виктор Костов, Свобода за всеки

До Конституционен съд на Република БългарияСтановищеотносно противоконституционност на Закон за социалните услугиПредставено по к.д. № 3 от 2020 г.От адв.

ПЕТИЦИЯ В ЗАЩИТА НА ТРАДИЦИОННОТО СЕМЕЙСТВО

ДО 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ – Председател и парламентарни групиДО МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ – Министър-председателМЕДИИ  Уважаеми Народни представители,Уважаеми г-н министър-председател и министри