Становище на „Ордо Юрис“ прочетено на протеста на 20.06

СТАНОВИЩЕ НА „ОРДО ЮРИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“, ПРАВЕН ЦЕНТЪР, ВАРШАВА, ПОЛША ПО ПОВОД ПРОТЕСТА НА РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗАЩИТА НА ТРАДИЦИОННОТО СЕМЕЙСТВО

В София, 20ти юни, 2020, България

„ОРДО ЮРИС“ Е ЕДНА ОТ ПАРТНЬОРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА „СВОБОДА ЗА ВСЕКИ“ И СДРУЖЕНИЕ „РОД“ В ЕВРОПЕЙСКАТА МЕЖДУНАРОДНА КОАЛИЦИЯ В ЗАЩИТА НА СЕМЕЙСТВОТО

Институтът за правна култура „Ордо Юрис“ подкрепя изцяло всички правни и политически действия, насочени към подкрепа и укрепване на естественото семейство, както на национално, така и на международно ниво. Семейството, основано на съюза между жените и мъжете, е основна социална единица и благополучието на обществото е строго свързано с благополучието на семейството. Затова един от най-важните приоритети на държавата и международните институции е да подкрепят семейството и да зачитат неговата самостоятелност. Въпреки че в договорите за правата на човека има много разпоредби, които потвърждават основната роля на семейството и задължението на публичните власти да зачитат неговата автономия, наблюдаваме неспиращи опити за подкопаване на тези основни ценности. Един от най-драстичните примери за идеологически опити за намеса в семейството е Истанбулската конвенция, която описва естественото семейство и разликите между мъжа и жената, произтичащи от биологията, като основни корени на насилието спрямо жените. Семейството е атакувано и от много необвързващи документи, които произхождат от Европейската комисия. В наскоро публикувана „Стратегия за равенство между половете 2020-2025 г.“ целият стратегически ангажимент на Европейския съюз за равенство се основава на идеологически определения за половете. Същите тенденции се наблюдават и в Плана за действие на Европейския съюз за правата на човека и демокрацията. Освен това има много силен натиск за приемане на Истанбулската конвенция от целия ЕС, въпреки факта, че ЕС няма никакви правомощия да го направи и че толкова много държави членки открито се противопоставят на тези планове. Трябва да отстояваме ценността на семейството и да напомним, че правата на семейството, правата на родителите, особено на майките, и правата на децата са закрепени в основни договори за правата на човека. Те са залегнали в Общата декларация за правата на човека (член 16), Международния конвент за граждански и политически права (член 23), Международния пакт за икономически, социални и културни права (член 10), Конвенцията за правата на детето. Всички тези договори подчертават и основните права на родителите да отглеждат децата си според своите убеждения. Тези ценности са видими и в конституциите на редица държави. Естественото семейство е най-доброто място за развитие на децата и всички негови членове. Семейството е най-добрата защита от насилие и други патологии. Следователно, задължение на всяка държава и всяка международна институция е да зачита семейството и неговите права.

(Каролина Павловска, директор на Правен център при Ордо Юрис Интернешънъл)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

bg_BGБългарски