Законопроект отнема правото на адвокатска защита на непълнолетни

Сподели 0 Tweet 0 ДО  Председателя, зам. председателите и членовете на Комисия  по правни въпроси на Народното събрание  Председателя, зам. председателите и членовете

Становище на РОД Интернешънъл за Европейската стратегия за правата на детето (2021-2024)

Сподели 0 Tweet 0 Европейска стратегия за правата на детето (2021 г.-2024 г.) РОД Интернешънъл изпрати своето становище относно насоките в

КАК БИЗНЕС ЛОБИТАТА В СОЦИАЛНАТА СФЕРА ТЪЛКУВАТ КОНСТИТУЦИЯТА

или СТАНОВИЩЕ ЗА СТАНОВИЩАТА на „Национална мрежа на децата“, „Български център за нестопанско право“ и Фондация „Асоциация Анимус“ по дело № 3/05.03.2020