Законопроект отнема правото на адвокатска защита на непълнолетни

Сподели 0 Tweet 0 ДО  Председателя, зам. председателите и членовете на Комисия  по правни въпроси на Народното събрание  Председателя, зам. председателите и членовете

Становище на РОД Интернешънъл за Европейската стратегия за правата на детето (2021-2024)

Сподели 0 Tweet 0 Европейска стратегия за правата на детето (2021 г.-2024 г.) РОД Интернешънъл изпрати своето становище относно насоките в

Национална конференция за алтернативни форми на образование ще се проведе в Русе

Сподели 0 Tweet 0 Сдружение „РОД Интернешънъл“, Асоциация за домашно образование и Проект „Свобода за всеки“, с грижа към родителите