Общо събрание


По решение на Управителният съвет на „РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" се свиква редовно общо събрание на сдружението на 10.10.2020г. с начален час от 13:00ч. в гр. Банкя, ул. „Свети Свети Кирил и Методий“ 2, хотел „Жеравна“ , Конферентна зала "Витоша“

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1.Отчет на УС за дейността на Сдружението и оценка на ситуацията в страната.

2.Програма за дейността на Сдружението през следващия отчетен период.
3.Избор на контролен съвет.

4.Доклад по избора на нови членове.

5.Други.

Поканени са да присъстват всички членове на сдружението.

София, 10.09.2020г.

Управителен съвет на „РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish