Покана


ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

По решение на Управителният съвет на сдружение „РОД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ", взето на заседание от 13.11.2020 г., и във връзка с чл. 25, ал. 2 и чл. 26, ал. ал. 3 и 5 от Устава, се свиква извънредно Общо събрание на сдружението на дата 24.11.2020 г. с начален час от 19:00 ч. в гр. Русе, ул. Димитър Атанасов №1, ет. партер

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Избор на ново ръководство на сдружението

2. Промяна на устава на сдружението

3. Вземане на решение за разделяне, вливане, преобразуване, прекратяване или запазване на сдружението и по свързаните въпроси с оглед взетото решение и съгласно чл.12 и чл. 13 от ЗЛЮНЦ.

4. Други

Поканени са да присъстват всички членове на сдружението.

София 13.11.2020
Управителен съвет на Сдружение "РОД Интернешънъл"

СПОДЕЛИ:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *