Законопроект отнема правото на адвокатска защита на непълнолетни

Сподели 0 Tweet 0 ДО  Председателя, зам. председателите и членовете на Комисия  по правни въпроси на Народното събрание  Председателя, зам. председателите и членовете